Elite Challenge
„Tudd ki vagy!“
 
Elite Challenge
Ismerd meg képességeid és lépj túl határaidon!
Tapasztald meg milyen egy elit katona kiképzése!
Tartozz az ELIThez!
Tudd ki vagy!

Jelentkezési feltételek

Betöltött 18 éves életkor.
Háziorvosi, sportorvosi, vagy csapat orvosi igazolás, hogy fizikailag terhelhető vagy, valamint, hogy nincs eltitkolt betegséged.
Rendelkezel kitöltött és visszaküldött jelentkezési lappal, elfogadtad és aláírtad a mellékelt jogi nyilatkozatban foglalt részvételi szabályzatot és befizetted a részvételi díjat.
Beleegyezel ,hogy a képzésen felvételeket készíthet mind az ELITE CHALLENGE, mind pedig az általuk engedélyezett média.
Rendelkezel ELITE CHALLENGE ajándékjeggyel vagy belépőjeggyel a POKOLBA, amit a helyszínen kell majd bemutatnod.Fizikai felmérő:
3200m síkfutás max. 15:42 alatt
Fekvőtámasz min. 54 ismétlés szám 2 percen belül (csak a szabályos végrehajtást fogadjuk el)
Felülés min. 68 ismétlés szám 2 percen belül (csak a szabályos végrehajtást fogadjuk el)
200 méter úszás 5 perc alatt, (gyakorlónadrágban és zubbonyban kerül végrehajtásra)
Húzódzkodás min. 6 ismétlés
5 km-es kötelékfutás gyakorlóban, bakancsban fegyver makettel max. 32 perc alatt, a trénerek által diktált tempóban

A felvételi feladatok egymás után, a lehető legkevesebb holtidővel kerülnek felmérésre. A futó számok kivételével maximum összesen két felmérési eredmény lehet 10%-al gyengébb, mint a bekerülési szint. Ezek javítására az első nap még újra lehetőség nyílik és ismét felmérésre kerülnek. A bekerülési szintek elérésének másodszori elmulasztása a programból történő automatikus kiesést eredményez.
Csak a fizikai felvételi sikeres teljesítése után folytathatod a programot!

FONTOS! 

Az ELITE CHALLENGE katonai jellegű kiválasztó programsorozat következő végrehajtása, az EC XIII., 2019. április 28 - május 03. között kerül lebonyolításra. Jelentkezési határidő 2019. április 15. 24:00.

Felhívjuk a figyelmet, hogy programunk részvételi díja 2014. január 01-től bruttó 45.000 Ft. A regisztrációhoz a belépőjegy egyösszegű befizetése szükséges. A jelentkezés csak a kitöltött on-line jelentkezési lap visszaküldése, valamint a teljes 45.000 FT részvételi díj számlaszámunkra történő beérkezését követően érvényes A program részvételi díját, a 2018. december 31-ét követő lemondás esetén már nem áll módunkban visszautalni!

A résztvevők helyének és a program lebonyolításának biztosítása érdekében, a jövőben kizárólag a teljes belépési díj összegének befizetése ellenében tudjuk biztosítani a belépőkhöz tartozó helyeket és felszerelési tárgyak foglalását, biztosítását..
A regisztrációhoz a belépőjegy egyösszegű befizetése szükséges.

Katonáknak, Rendőröknek, Tűzoltóknak, Mentősöknek továbbra is 20% kedvezményt biztosítunk alanyi jogon! Kérjük a jelentkezőket, hogy a részvételi díjat legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig befizetni szíveskedjenek, melynek kiegyenlítése után küldjük meg a jelentkező általános felkészülési csomagját. Ennek része egy öthetes fizikai felkészülési program, valamint a felszerelési lista, a belépőjegy és megszívlelendő tanácsok a felkészüléshez. Minden esetben e-mailben igazoljuk vissza a befizetett részvételi díj, valamint a kitöltött jelentkezési lap megérkezését.


Figyelem! Kérjük még időben gondoskodjanak a belépési díj utalásáról, hogy elegendő idejük álljon rendelkezésre a fizikai felkészülési program végrehajtására! A programra családorvosi, vagy sportorvosi igazolást kérünk, mellyel igazolják, hogy fertőző betegségben nem szenvednek, valamint fizikailag terhelhetők.

 

RÉSZVÉTELI DÍJ ÁTUTALÁSA: 

Kedvezményezett : DEFEX Magyarország Kft. 

Számlavezető bank: Szigetvári Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 50800111-11174101-00000000 

Közleménybe írja be: ELITE CHALLENGE XIII. - AZ ÖN NEVE (teljes)


 XIII. Elite Challenge jelentkezési lapSzemélyi adatok:


A szerződéshez szükséges személyi adatok. Adatait az adatkezelési törvény szerint, bizalmasan kezeljük! Harmadik fél számára nem adjuk ki!
Az Ön neve: *
Családi és utónév
Születési idő: *
Év, hónap, nap
Személyi igazolvány szám: *
Személyi igazolvány,( útlevél száma külföldi állampolgár esetén)
Az ön telefonszáma: *
+
+36/30 666 3333 formátumban !
Az ön e-mail címe *
Létező e-mail címet adjon meg. Ezen a megadott címmel tartjuk a kapcsolatot.

Az Ön lakcíme: (Postázási cím)

Cím
Város
Állam / tartomány / régió
Postai / irányítószám
Ország

Egészségügyi adatok:

Egészségügyi adatok. Adatait az adatkezelési törvény szerint, bizalmasan kezeljük! Harmadik fél számára nem adjuk ki!
Vércsoport:
Gyógyszer érzékenység, ismert allergia: *
Ismert betegsége, régi sérülése: *
Olyan betegségek, melyek nem kizáró okai a programnak. A jelentkező terhelhető! Ha nincs, vagy nem tud róla, azt is írja le.
TB azonosító jel: *
Kiértesítendő személy telefonszáma: *
+
+36/30 666 3333 formátumban !
Kedvezmény igénybevétel *
- 20 % Katona, Rendőr, Tűzoltó,Mentő egyéb hivatásos szolgálattevő
Nincs kedvezményem
A kedvezmények igénybevételét a program megkezdése előtt a helyszínen igazolni kell.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok, és információk a valóságot tartalmazzák, a programon történő részvételemet akadályozó eltitkolt  betegségem nincs. Kijelentem továbbá, hogy a programon kizárólag saját akaratomból és elhatározásból kívánok részt venni, melynek ellenértékeként a részvételi díjat, mint egyösszegű foglalót befizetem. Amennyiben akadályoztatásom esetén a megjelölt programon nem tudok részt venni, azt a program kezdetét három héttel megelőzően, a szervezők felé írásban, vagy telefonon jelzem. Tudomásul veszem, hogy a tevékenységek során alkoholt, ajzószereket , teljesítménynövelő szereket, házi orvos által fel nem írt gyógyszereket vagy bódító, kábító hatású készítményt nem fogyaszthatok, illetve ezek hatása alatt a programokon nem vehetek részt. A program alatt magamra kötelező érvényűnek ismerem el a program viselkedési és magatartási szabályait és a trénerektől kapott utasításokat. A kötelező óvó, és biztonsági szabályokat nem szegem meg, a trénerek és programvezető utasításait maradéktalanul betartom, az előírt védő felszerelést rendeltetésszerűen használom. Vállalom továbbá, hogy a fenti szabályok és/vagy kapott utasítások be nem tartása esetén minden, önhibámból keletkezett kár és sérülés miatt a felelősség kizárólag engem terhel.  Amennyiben a rám bízott felszerelés a nem rendeltetésszerű használat vagy gondatlanság miatt saját hibámból sérül meg, vész el, vagy rongálódik meg, a keletkezett kárt, vagy javítási költséget megtérítem. A foglaló jogi természetével tisztában vagyok és tudatában vagyok annak, hogy jelentkezésem visszamondása esetén a foglaló összege  nem jár vissza. Tudomásul veszem, hogy a programba történő bekerülésem és/vagy az abból való kiesésem esetén a befizetett részvételi díj nem jár vissza, erről a programra történő jelentkezésem előtt tájékoztatást kaptam, s kijelentem, hogy a program szervezőivel, és/vagy annak résztvevőivel szemben történő bármely jellegű követelésről és/vagy jogorvoslatról lemondok.

Ha a jelentkezési lapod  és a foglalód megérkezett, küldjük a felkészülési programunkat. A belépőjegyet csak a teljes részvételi díj befizetése után postázzuk. 

Oldal generálódásának ideje 0.069271087646484 másodperc.
IP.:201.812.190.800.